2012-06-29

USB වලින් සින්දු අහන්න කියපු උපාන්ගේ


ගිය පාර Post එකේ USB MP3 Radio  තිරිහන්  කරන්න   කියලා දුන්නානේ බලපු නැති කටිය මෙනනින් 
බලන්න Link මේ පාර ටිකක්  අලුත්  කරලා දෙන්න හදනේ ඔයාලට හරිම පහසුයි ගිය සැරේ මතකනේ Ice Cream Box එකක්නේ Fix කරේ. මේ පාර හදන ඒක ඔන තැනක තියාගන පුළුවන් කැත නැතුව.මුහුණත් තහඩු වෙනස් ඒවත් මිලට ගන්න තියනවා මේකේ USB FM Radio AUX පවා තියනවා Sound වරදක් නැහැ Stereo.Remote එක දුරට වැඩ කරදර  අඩුයි .Remote එක නැත්නම් බොතම් ටික ඔබලා උනත් වැඩ කරනවා . 

මේ තියනේ ඕනා බඩු ටික 
1. USB MP3 Card 1 Pcs
     2. 5V 1A Power Pack 1 Pcs 
3. 2 way Sun Box 2 Pcs
                          4. බෆෙල් අලවන්න ගන්න ඉස්ටිකර් 1 Feet


USB MP3 Card ඒක පළමු හරස් විදියේ Unitec එකෙන් ගන්න පුළුවන් RS 600  5V 1A Power Pack ඒක RS 260 Sun Box එකක් Rs 90 බෆෙල් අලවන්න ගන්න ඉස්ටිකර් 1 Feet Rs 100 ඔන්න ගිය වියදම් 
Total =1140


 දැන් ඉතින් Sun Box ඒක මේ විදියට හාරලා මේ විදියට Solder කරගන්න තමා තියනේ Solder කරන විදිය PCB එකේ ගහලා තියනවා 

මේ තියනේ ඉදිරි පෙනුම 


පිටුපස Out put දෙකක් තියනවා ඔනම් Head Phone එකක් ගහනත් පුළුවන් 
                                         


ඔන්න ඉතින් 8GB USB PEN වැඩ කරනවා ඔන්න ඉතින් FM වැඩ කරනවා මේ Out Put එක ඔයාට කැමති එකකට In කරගන්න පුළුවනි(Amp Car Aux In  ).FM වලට පොඩි Wire කැලක් Solder කරගන්න.


Comment  දාල යන්න අමතක ක‍රන එපා

2012-06-20

Windows 8 සහ 7 USB පෙන් එකෙන් install කරමු


මට මේ ලදී  දවසක laptop  කකට Windows අලුතින්  දාන්න  උනා වැඩේ කියනේ එකේ DVD ROM එකක් නැහැ HP Atom Laptop එකක් දැන් මොකද කරනේ 

මේ වැඩේ කොහොම හරි කරන ඕනනේ  මොනවා කරන්නද  external dvd drive එකක් තිබුනානම් කියලා හිතුනා දැන් ඉතින් Google දෙවියන්දේ පිහිට තමා කියලා හිතාගන පිහිට පැතුවා මෙන්න හම්බුනා.මේක හොර Copy නම් නමේ  Microsoft එකෙන්ම අපේ ලේසියට දෙන පොඩි Tool  එකක්  මේකෙන් Windows 8 හා 7 දෙකම මම ටෙස්ට් කරා වැඩේ ගොඩ සමහර විට XP වලත්   වැඩ ඇති . DVD නැති වෙනවා සිරෙනවා අලුත් Version  එකක් අපුවහම එක දාල බලන්න හිතෙනවා. මේ tool එක ලග තියනකන් කිසි කරදරයක් නැහැ 4GB Pen Drive එකක් පමනි  ඕනා. හදිසි වෙලාවට DVD එකක් ලග නැත්නම් ඔකොම ඉවරයිනේ .

මුලින්ම මේ tool  එක බාගන්න  Download Link

Windows 8 32 Bit Download 32
Windows 8 64 Bit Download 64
Product Key:   TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF


දැන් tool එක Install කරගන්න මේ විදියට 

Source File කියලා තියන තැනට Download  කරපු Windows 8 32 bit or 64 bit .ISO Img  ඒක Browse කරලා දෙන්න 


මෙතනට අඩුම තරමේ 4GB වත් USB Pen එකක් දෙන්න External USB Hard එකක් හරි කමක් නැහැ 


ඔන්න දැන් වැඩේ පටන් ගත්තා


දැන්  USB එකට Windows 8 කොපි වීම ආරම්භ  වී ඇත දැන් වැඩේ ඉවරයි 


USB එකට Windows 8 copy වී අවසන් වූ පසු ඉහත ආකාරෙයන් දැක ගත හැකි වේ. නිසි ආකාරව  සිදු වී ඇත්දැයි දැන ගැනීමට  USB ඒක නැවත පරිගණකයට plug කරන්න එවිට Setup.exe auto run වී  windows  Setup එක ආරම්භ වනවාදැයි බලන්න.එහෙමනම් වැඩේ හරි දැන්  මවු පුවරුවේ  BIOS සැකසුම්ට  ගිහින් 
USB  එකෙන්   Boot කිරීමට නම්   First Boot Device එක ලෙස USB ලබා දෙන්න 
තවද USB Boot Enable ද  තියනේ කියලා බලන්න දැන් save (F10) කරලා PC ඒක Reboot කරලම බලන්න මොකද වෙනේ කියලා 

Comments දාල යන්න අමතක කරන්න එපා 2012-06-06

USB MP3 Radio තිරිහන් කරන්නේ මෙන්න මේ හෙම

LED CFL වලට පොඩි තික් තියලා අද පොඩි Item එකක් දෙන්න හිතුනා.මේක දන්න අයට නොව නොදන්නා  අයට බව මුලින්ම කියන්න ඕනා මේක අද නැතුවම බැරි දෙයක් වගේ අපි අද මොකක් ගන්න ගියත් මේ USB  තියනවද කියල තමා මුලින්ම බලනේ  සමහරු ගෙදර තියන පරණ Radio, CD, DVD ,Home Theater ,Car Set  පවා ඉවත් කරනවා මේ USB නැති නිසා මොනවා කරන්නද අනේ කලේ වනේ වසේ කිවුවලු. අලුත් එවලනම් USB අනිවාර්යෙන්ම තියනවා. USB නැති අපි USB හදා ගම්මුකො ඉතින් 

මේ තියනේ ඔන්න ඔය Item එක RS 650 - 750 වෙනකොට ගන්න පුළුවන් මුහුණත් තහඩු වෙනස් ඒවත් තියනවා මේකේ  USB FM Radio AUX පවා තියනවා Sound වරදක් නැහැ Stereo.ගතේ කොටුවෙන් Remote එක  දුරට වැඩ කරදර අඩයි.Remote  එකෙන් නැත්නම් බොතම් ටික ඔබලා උනත් වැඩ කරනවා . 


මේ තියනේ පිටුපස පෙනුම ලොකු ඉඩක් ගනේ නැහැ 

Power pack එකක් මිලට ගන්න වෙනවා 5V 1A Rs 350 & RC Cord එකක් අරගන මම එක තමා solder කරේ FM වලට පොඩි Wire කැලක් කරගන්න ඇන්ටනා දැන් ඉතින් නොන්ඩි දාන්න එපා මට මේක Fix කරන්න Box එකක් හදිසියට තිබුනේ නැහැ තිබුනේ සිතල හිමකර පෙටියක් Ice-cream Box  එකක් පසේ හොද එකකට සවි කරනවා Remote එකේ වැඩ ටික Button වලින් කරන වැඩ කර ගන්න පුළුවන් මේ Out Put එක ඔයාට කැමති එකකට In  කරගන්න පුළුවනි. 

ඔන්න ඉතින් FM වැඩ කරනවා 

ඔන්න ඉතින් 8GB USB PEN වැඩ කරනවා 


මේක බලන්න Net එකෙන් මට හම්බුනේ කොකොමද වැඩ බලු බැල්මට හොයනවත් බැහැනේද පැරණි කැසට් තිරිහන් කරන්නෙ මෙන්න මේ විදිහටයිපෙර ලිපි
Comments දාල යන්න අමතක කරන්න එපා