2012-04-25

12 වෝල්ට් වලින් වැඩකරන LED CFL බල්බ් එකක් හදමු

න්න ඉතින් ආයමත් LED බල්බ් එකක් අරගන අවා මේක නම් 230 වෝල්ට්වලින් නම් වැඩ කරනේ නැහැ හොදට මතක තියාගන්න ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබුනා 12 වෝල්ට් වලින් වැඩකරන LED බල්බ් නැද්ද කියලා දැන් විදුලි බිල වැඩි හින්දා කටිය  Solar panel වලින් Battery charge කරලා LED බල්බ්  දාන්න හදනවා වගේ  මොකද මේකට  2W-3W  විතරනේ  වැය වනේ   මේක වැඩ කරනේ 12 වෝල්ට් වලින් විතරයි  12  වෝල්ට් කිවුවේ කාර් බැටරි UPS  බැටරි Computer Power Supply  කහ කළු වයර් වලින් මේක හොදට වැඩ දැන් තේරුණා නේද?  
මේ තියනේ නිමකල  12V (වෝල්ට්) LED CFL බල්බ් එක   


මම බල්බ් 5හදන්න ගෙනාපු බඩු මල්ල 

LED 500 පැකට් එකක් ම මිලට ගත්තා බලන්න LED වල විස්තර ගහලා තියනවා 


PCB එක පොඩි වෙනස් කමක් කරනවා හොදට බලන්න හරියට පැත්ත බලලා මේ විදියට path එක විසන්දි කරන්න.මොකද  LED 4 series ආකාරයට සවිකරපුවහම කිසිම කරදරයකින් තොරව 12V වලින් දල්වා ගත හැක.මොකද මේ LED එකක් 3.2 , 3.4 V වලට ඔරොතු දෙනවා. තුවන රුප සටහන බලන්න .

හොදින් මේක නම් බලන්න වැරදුනොත් වැඩ  කරනේ නැහැ  මේ විදියට තමා LED ටික  පාස්ස  ගන්න ඕනා 
-+ -+   + -+ -+ -+ -+-  + -+ -+ -+ -+-    ඊතල ගැන අවදාන යොමු කරන්න 

පාස්ස ගත් LED වලට වයර්  පාස්ස ගනේ මෙන්න මේ විදියට මගේ පහසුවට  + ට රතු ද - කළු වයර් තමා මම පැසුවේ.
දැන් බලමු මේ පොඩි රවුම කොහොමද හදා ගනේ කියලා මේකේ තියනවා LED 7 මේකේ 8 තිබුනානම් මොකද වෙනේ. මම මේකට පොඩි වැඩක් කරා මුලින්ම LED 7මේ විදියට  පාස්ස  ගන්න
+-+-+-+-  -+-+-+- දැන් කරන්න තියනේ තව එකක් ඇතුල් පැ තෙන්  පාස්ස  ගන්න එත කොට LED  4 ක් වෙනවා නිකන්ම.ඇතුල් පැතෙන්  පාස්ස  ගත්තු LED එක තමා ඊතලෙන් පෙනේ.

මේ තියනේ මේ විදිය තමා

මේක හොදට බලන්න 

Computer Power Supply එකකින් තමා Power  දීලා  තියෙනේ. 


අන්තිමේට සියලුම වයර් එක Main වයර් එකකට  පාස්ස  ගන්න මේ විදියට


හොදින් බලන්න මේකට දාල තියන වයර් ඒක. ගන්න Ampere ඒක 12X0.18= 2.16 
ඒ කියනේ මේකට ගනේ 2.16 W

මේකට දාල තියන වයර් ඒක බලන්න ගන්න Ampere ඒක 12X0.31=3.72
ඒ කියනේ මේකට  ගන්නවා   3.72W

පේනවා නේද වයර් වලට කරන්න පුවුවන් වැඩ මේවට වයර් දැමීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න  මේවට කවදාවත් Speaker wire දාන එපා දාපු ගමන් ගන්න Watt වැඩි වෙනවා. Speaker wire අදුනන ගන්න හරිම පහසුයි ඒම wire විනිවිද පේනවා. මේවට Power වලට දාන  
යර් පමනක් යොදන්න Moter Winding / Auto Electrical Shop වල මේවා ගන්න තියනවා 1M RS 25  පමණ වෙනවා.

මේ තියෙනේ  Speaker wire


 මගේ පෙර ලිපි 

www.dinumadushan.tk

Comment දාල යන්න අමතක ක‍රන එපා 


2012-04-21

Blog ඒකට ආරෂාවක් දාමු

                                           Blog ඒකට රෂාවක් දාමු 

වැඩේ පොඩි වුනාට වාසි ගොඩයි දැකලා තියනවා නේද සමහර අයගේ Blog වලට ගියහම Right Click කරනත් බැහැ Copy කරනත් බැහැ  මුකුත් කරනත් බැරුව යනවා .වෙලාවකට ඕනා කරන දෙයක් වත් Copy කරගන්න බැහැ Blog ඒකට එන කෙනාට  මෙහෙම Copy කරන බැරුව යන්න  අරෂාවක්  දාන්න මොකක් හරි හේතුවක්   ඇතිනේ සමහර  අය අනුන්ගේ Blog Post තමන්ගේ වගේ Blog එකේ දාගන්නවා  මුල් අතිකරු මේක දැක්කහම මොකද හිතෙන්නේ  පැය දවස්  ගනන්  මහන්සි වෙලා Blog Post ලියලා වෙන කවුරු හරි ලකුණු දාගන්නවා  මේක තමා මෙහම කරන හේතුව වෙලා  තියෙනේ  .මේකට මේ පොඩි වැඩේ කරලා දාන්න මේක Jave Script එකක්.


කරන්න තියෙනේ  Blogger අලුත් එකේ නම් Layout ඒකට ගිහින් කැමති තැනක තියන Add a Gadget 
වෙත ගොස් HTML/JAVAScript වෙත යන්න දැන්  Title කැමති නමක් දෙන්න දැන් මේක 
Download කරගන්න.
Content යන තැනට Download කරගත්  Jave Script Copy කර Save කරගන්න ඉන්පසු  Layout ඇති 
Save Arrangement Click කර දැන් වැඩේ කොහොමද කියලා බලන්න   


මට මේ වැඩේ කියලා දුනේ මෙන්න මෙයා තමා දිල්නුවන්

Comments දාල යන්න අමතක කරන්න එපා 

2012-04-19

Android phone ඒක root කරලා සිංහල දාමු

මාත් ඉතින්   Apple phone ඒක විකුණලා Android phone එකක් ගත්තා දැන් Root කර ගැනීම හා 
සිංහලදා ගැනීම තමා කරගැනීමට තිබුනු ලොකුම වුවමනාව මොකද සිංහල web site කොටු  කොටු  පේනහින්දා Warranty තියනවනම් Root කරන්න යන්න එපා Warranty නැතුව යනවා  මේ Soft එකෙන් Root කරපුවා  Unroot කරන්න  පුළුවන්  කියලා කියනවා අනේ මන්දා
මෙන්න මේ විදියට තමා Root කරගන්නේ
 මුලින්ම  මේක  Download කර ගන්න 

Download කරගත් Unlock Root ඔබේ පරිගණකයට Install කරගන්න  
අලුත් Phone ගොඩක් මේකෙන් Root කරන්න පුළුවන්  


Settings/Development/USB debugging වෙත ගොස් tik ඒක දමන්න අමතක කොකරන්න 

ඉන් පසු Unlock Root හි ඇති Root බොතම ඔබන්න මද වෙලාවකින්   ඔබගේ Phone Model Number ඒක  පෙන්නාවි   එය ok කර දුන් විට ටික වෙලාවකින් Root ක්‍රියාකාරිවය අවසන් කියා පණිවිඩයක් දිස්වේ 
ඔබට Root කිරීමට පමණක් අවශානම්  මෙය   පමණක් කරන්න 

දැන් බලමු සිංහල දානේ කොහොමද කියලා

Settings/Development/USB debugging වෙත ගොස් tik ඒක ඉවත් කර ගන්න. SDCARD එකේ  Folder එකක් හදලා එකට Download කරගත් Root_Explor.apk හා DroidSansFallBack .ttf කියන File දෙක Copy කර ගන්න .ඉන්පසු  Copy කරගත්  Root_Explor app ඒක Phone එකට  install කර ගන්න .  Root_Explor කියනේ හරියට File Manage Software එකක් වගේ .
දැන් install කරපු Root_Explor open කරගන්න මෙතනදී Super User ට Allow කරන්න අහනවා Yes කියලා යන්න දැන් තියෙනේ  /sdcard/newfolder/DroidSansFallBack .ttf sd Card එකේ තියන  මේ Font  එක Copy කරලා /System/fonts/ මෙතනට ගිහින් Past කරන  ඕනා ඊට පෙර  Past කරන තැන උඩ පොඩි button එකක් තියනවා Mount R/W කියලා ඒක past කරන්න කලින් ඔබන්න.

දැන් ඉතින් Phone ඒක ඕනම් Restart කරලා සිංහල පේනවාද කියලා බලනකෝ

Root කරන්න බැරි අය Google Play  ගිහින් මේක Install කරලා බලන්න 
Fontomizer SP

සිංහල දානවා කියන ඕක තමා කරන්න තියෙනේ 
comment දාල යන්න අමතක කරන්න එපා 
2012-04-14

විදුලි බිල අඩු කර ගමු කටිය මෙහාට එන්න

මේක Spot Type Bulb එකක් පොඩි කාමරයක නරකම නැහැ මේකට වැය වන්නේ 3W පමන මේකට Super Bright LED 60 තියනවා මේ PCB parts 1st cross street කදන LED Shop එකේ ගන්න තියනවා

Parts List
Housing ,PCB completed set RS 120
LED 60 X 5 = 300
LED Drive Circuit 100

වියදම යනවා RS 520 LED Drive Circuit එක අපිට Rs 30 හදා ගන්න පුළුවන් Img දානම්
CFL පිචුනෝත් Sorry තමා Repair කරන්න ටිකක් කරදර වැඩක් මේක LED තමා යන්නේ ඒවා අපිට මාරුකරන පුළුවන්
මේවා ටික ගෙදරට දාපුවහම බලගන ඉනකොට විදුලි බිල අඩුවෙනවා
LED ටික නමන්න ඕන නැත්නම් spot Light වෙනවා ෆොටෝ එක බලන
මම වැඩේ යනකොට පොඩි ෆොටෝ ටිකක් තියනවා බලනකො කොහොමද කියල
දැන් මම කටිය වැඩ පටන් ගන්න ඔය ගොලගේ ඒවත් මෙතැන post කරන අමතක කරන එපා.
දැනට කරන කටිය ඉනවා නම් වැඩි විස්තර post කරලම යන්න . තව තියනවා ඉදිරියට ඒවා
බලපොරොතු වන්න .
comments දාලම යන්න අමතක කරන එපා නැවත හමුවෙමු


LED Drive Circuit

නමන්න මේ විදියට